Η κρυολιπόλυση είναι μία μη επεμβατική διαδικασία, που σκοπός της είναι η μείωση του υποδόριου λίπους μέσω της έκθεσής του σε πολύ χαμηλή θερμοκρασία.  Υπάρχουν πια αρκετές έρευνες που έχουν εξετάσει την αποτελεσματικότητα της, και παρακάτω θα δούμε μερικές ενδεικτικές.

Βάσει αυτής της έρευνας που έγινε με δείγμα 34 γυναικών με εύρος βάρους από φυσιολογικό ως και λίγα παραπανίσια κιλά παραπάνω από το φυσιολογικό (27 δείκτης μάζας σώματος), η διαδικασία αυτή δεν είχε κάποιο μετρήσιμο αποτέλεσμα, βάσει του τι γράφουν οι ερευνητές στο συμπέρασμα της έρευνας.  Άλλες έρευνες δείχνουν θετικά αποτελέσματα, όπως η παρακάτω.

Τα αποτελέσματα  από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας που έγινε το 2015 και εξέτασε 319 σχετικές έρευνες. Βάσει της ανασκόπησης αυτής η κρυολιπόλυση φαίνεται να είναι αποτελεσματική. Παρ’ όλα αυτά, όπως και αναφέρεται  στην ανασκόπηση αυτή ένας από τους ερευνητές ονόματι Gordon Sasaki δουλεύει για μία εταιρία που είναι στο χώρο της κρυολιπόλυσης, οπότε υπάρχει μία ενδεχόμενη διαπλοκή συμφερόντων που μειώνει την εγκυρότητα αυτής της ανασκόπησης.

Σε μία έρευνα που έγινε το 2018 από Γάλλους γιατρούς και ασχολήθηκε με τις παρενέργειες που μπορεί να δημιουργηθούν, φάνηκε ότι η υπερπλασία λιπώδους ιστού είναι μία υπαρκτή πιθανότητα ως παρενέργεια, που φαίνεται να έχει υποτιμηθεί στο παρελθόν.

Το παραπάνω άρθρο δεν είναι ανασκόπηση όλης της επιστημονικής βιβλιογραφίας για τη κρυολιπόλυση αλλά αυτό που μπορεί να διαπιστώσει κανείς διαβάζοντας τις έρευνες (τουλάχιστον τις ανεξάρτητες) είναι πως αν υπάρχουν αποτελέσματα είναι είτε μη μετρήσιμα ή όχι κάτι το ιδιαίτερο , και πως υπάρχει πάντα μία πιθανότητα για παρενέργειες. Συνοψίζοντας, η κρυολιπόλυση δεν φαίνεται να είναι απάτη, αλλά μάλλον είναι πολύ υπερτιμημένη για αυτό το λίγο που ενδέχεται να προσφέρει. Ανεξαρτήτως χρημάτων, η γυμναστική φαίνεται να είναι καλύτερη επένδυση όσον αφορά το χρόνο που μπορείτε να διαθέσετε για να αλλάξετε το σώμα σας.