Δουλέυει η κρυολιπόλυση;

Η κρυολιπόλυση είναι μία μη επεμβατική διαδικασία, που σκοπός της είναι η μείωση του υποδόριου λίπους μέσω της έκθεσής του σε πολύ χαμηλή θερμοκρασία.  Υπάρχουν πια αρκετές έρευνες που έχουν εξετάσει την αποτελεσματικότητα της, και παρακάτω θα δούμε μερικές ενδεικτικές. Βάσει αυτής της έρευνας που έγινε με δείγμα 34 γυναικών με εύρος βάρους από φυσιολογικό ως και λίγα παραπανίσια κιλά παραπάνω από το φυσιολογικό (27 δείκτης μάζας σώματος), η διαδικασία αυτή δεν είχε κάποιο μετρήσιμο αποτέλεσμα, βάσει του τι γράφουν οι ερευνητές στο συμπέρασμα της έρευνας.  Άλλες έρευνες δείχνουν θετικά αποτελέσματα, όπως η παρακάτω. Τα αποτελέσματα  από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας που έγινε [...]